Hệ thống SCADA (Kiểm soát Giám sát và Thu thập Dữ liệu) hoặc HMI (Giao diện tương tác giữa Con người với Máy móc) cho phép người vận hành, kỹ sư, giám sát viên và Giám đốc điều hành của các cơ sở sản xuất được trực quan hóa, kiểm soát và phân tích dữ liệu nhà máy để đưa ra quyết định về việc cải tiến quy trình. Tự động hóa và Kỹ thuật công nghiệp có thể kết nối tất cả các bộ điều khiển Allen Bradley, Siemens, Omnon hoặc Modbus dựa trên Ethernet của bạn với cơ sở dữ liệu SQL để tạo ra một ứng dụng trực quan hóa tùy chỉnh cho khách hàng để thực hiện các công việc sau:
  • Điều khiển thiết bị
  • Phân tích lịch sử dữ liệu
  • Giao diện tương tác với ERP
  • Tạo báo cáo cho danh mục sản phẩm
  • Thông báo cho nhân sự phụ trách